Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kant en de Neo-Kantianen hebben aan 't woord Idee zijn oorspronkelijken zin teruggegeven. En deze is kenkritisch. En ook den term Idealisme accepteeren zij niet, dan onder bijvoeging van het attribuut Kritisch, om goed te doen uitkomen, dat geen metafysika bedoeld wordt. Men kan zeggen: het gebruiken in dezen zin van den term Idee getuigt van de nuchterste bezonnenheid. De Idee behoort noodwendig tot dien vorm van ons kennen, waarmede de logika zich bezighoudt.

Het onafsluitbare, de eeuwige taak van de ervaringswetenschap wordt daardoor uitgedrukt. Kant heeft hier de hoogste klaarheid gebracht door de onderscheiding van constitutieve en regulatieve principes. Tot de eerste behoort de causaliteit, tot de laatste de Idee. De mogelijke ervaring wordt onderscheiden van de werkelijke ervaring. Voor het juiste begrip van de eerste heeft de logika zich te orienteeren aan de mathematische fysika, het systeem der mechanische causaliteit, wier objecten zijn: materieele punten, die zich bewegen, in tijden ruimten beschrijven. Eerst wanneer over de voorwaarden van de mogelijke ervaring klaarheid ontstaan is, kan het ondernomen worden dat andere denkelement, de Idee, die zich in de natuurwetenschap het duidelijkst openbaart bij de morfologische en biologische wetenschappen, in het juiste licht te zien. Ook Plato de vader der Kritische Logika, zocht voor het fundeeren zijner Ideënleer altijd weer voeling met de wiskunde. Geheel anders

Sluiten