Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden bezig te houden ; en zij vertrouwen dat de eigenlijk essentieele waarheden wel met elkaar in harmonie zullen zijn, en dat die harmonie wel na korter of langer tijd door anderen zal in het licht gesteld worden. En is de apostel Petrus er minder om geweest, dat hij niets van filosofie wist; maakt men er iemand als Franciscus van Assisi of in onze dagen Generaal Booth een verwijt van, dat zij over het diepste wat er in hen omging, niet in correcte begrippen vermochten te redeneeren? Veel liefde, veel kracht doet groote intellectueele tekortkomingen vergeten. Blijft ieder maar op het terrein, waarop hij sterk is, dan is het gevaar zoo groot niet. Maar dat ziet men niet altijd gebeuren. Verkeerde opvattingen nu aangaande gewichtige geestelijke dingen zijn nooit geheel onschadelijk, en zij kunnen zelfs zeer groot onheil aanrichten. En er zijn vele geloovigen, in welke ook de intellectueele behoeften zeer sterk zijn, en die smartelijk lijden onder de disharmonie tusschen de verschillende groepen van denkvoorstellingen, die zich alle met evidentie opdringen!

Een zeer moeilijk probleem is voor zeer velen in onzen tijd de verhouding van het christelijk geloof en de filosofie. Aan het eerste is nog niet vervuld, wat al voor langen tijd voorspeld werd, dat het langzamerhand alles, wat tot dusver als het karakteristieke er aan gegolden had, zou moeten afleggen en geheel in moraliteits-religie overgaan. Wij zien integen-

3

Sluiten