Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus gestorven zijn, dus dood zijn, zoo heeft de zonde bij ons haren bodem verloren ; zij kan niet meer groeien noch bloeien, hare wortel krijgt geene sappen meer; deswege moet zij sterven, — en wij laten haar sterven.

Ik heb er geen schuld aan, indien menigeen onder u dit niet kan aannemen. De Apostel zegt het met dorre woorden,

— wat zeg ik? neen, met levende, troostelijke woorden tot zulken, die midden in hunne ondeugden zitten: „gij zijt gestorven", d. w. z. met Christus gestorven, derhalve gerechtvaardigd, vrijgesproken van de zonde; de zonde heeft-bij u allen grond en bodem verloren; zij kan niet meer bij u in leven blijven, — daarom; er van af, en daarheen, waar Christus is!

Zoo is het de waarheid in Jesus, en wie het gelooft, die heeft het. Want één van beide: óf toen Christus der zonde is gestorven, is Hij voor Zichzelven der zonde gestorven,

— en dat te beweren ware eene godslastering, — óf Hij is der zonde gestorven voor ons, als onze Plaatsbekleeder. Omdat dit laatste nu alleen waar zijn kan, zoo zijn wij met Hem gestorven, zijn der zonde gestorven.

Meent iemand, dat dit: „Gij zijt met Christus der zonde gestorven", voor hém niet zou kunnen gelden, dat het immers van hém niet zou kunnen worden gezegd, terwijl hij klaagt, dat hij midden in zijne ondeugden en zonden zit,

— dan herhaal ik het, dat de Apostel dit aan zulken schrijft, die midden in de ondeugden, midden in de zonden zitten.

Hoofdvraag is alleen, of iemand het voor waarachtig houdt, dat hij met zonde niet zal komen in den hemel, niet voor Gods heilig Aangezicht zal mogen verschijnen; of het hem daarom gaat, van de zcnde af te zijn. Alsdan moet hij verblijd worden over deze Apostol:sche prediking, di'e tot hem komt, die hem opzoekt in zijne ondeugden.

Zoo zou ik tot een vorstenzoon, die in eenig huis de vensterglazen ingooide of anderszins kwade handelingen deed, niet zeggen: gij zijt een straatjongen, een deugniet!

— maar ik zou tot hem zeggen: gij zijt een prins, een koningszoon, — derhalve kunt gij zulke dingen niet doen.

Sluiten