Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den Schrijver.

KANAAN

VÓÓR DEN INTOCHT DER ISRAËLIETEN, VOLGENS EGYPTISCHE EN BABYLONISCHE BRONNEN.

REDE

BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE GRONINGEN DEN 1 MAART 1913 UITGESPROKEN

door

1VAEOL SC/y

dr. f. m. jpö&ohjl. c{)r gerfi{ kerken * ll APELDOORN

BR0 li'

1913^e te groningen bij j. b. wolters, 1913.

Sluiten