Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KANAAN

VÓÓR DEN INTOCHT DER ISRAËLIETEN, VOLGENS EGYPTISCHE EN BABYLONISCHE BRONNEN.

REDE

BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE GRONINGEN DEN I MAART 1913 UITGESPROKEN

door

Dr. F. M. Th. BÖHL.

f 0,75

SC'Von

TE GRONINGEN BIJ J. B. WOLTW.VvV? M., 1913. \J/ '•

ÏF der Chr. Geref. Kerken

OORN ^ j

Sluiten