Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 dynastie deze vordering tot werkelijkheid gemaakt. In het graf van een zekeren Anti vinden wij de verovering afgebeeld van een Aziatische stad ). De overwinnende Egyptenaren vellen de zich met knots of boog verdedigende Aziaten met den strijdbijl neer of schieten ze met pijlen dood; zij breken door den met bolwerken versterkten tichelsteenen muur en plaatsen er stormladders tegen. De verdedigers zijn klaarblijkelijk Semieten. De naam der stad wordt in het bijschrift vermeld: Nedi'a. Wij moeten ze ergens in het Zuiden van Palestina zoeken of aan de Fenicische kust. Voor deze laatste veronderstelling spreken afbeeldingen van ongeveer denzelfden tijd uit den in 1907 opgegraven doodentempel van den Farao Sahoere, die de roemrijke terugkeer der Egyptische vloot voorstellen. De groote roeischepen zijn met gevangene Semietische aanvoerders gevuld, die door het scheepsvolk gedwongen worden, den Farao te huldigen. Een ander relief stelt voor, hoe de vijanden voor den Farao gebracht worden: Aziaten en bewoners van Libyë. en Poent. Een andere koning dierzelfde dynastie wordt als een leeuw afgebeeld, die het hoofd van een gevangen Semietischen aanvoerder vertrapt 10).

Ongeveer een eeuw later, tegen het jaar 2550 v. Chr. u), vinden wij in het grafschrift van Oeni of Weni, nog wat ouderwetsch en< onbeholpen, maar met gewenschte uitvoerigheid de eerste letterkundige beschrijving van Egyptische veldtochten in het binnenland van Kanaan. I2) De vijanden worden Woestijn- of Zandbewoners genoemd en tot de cAmoe gerekend, eene benaming der Bedoeïnen, die men van hun wapen, den werpstok lo), heeft willen afleiden maar dien men beter vergelijkt met het Semie-

Sluiten