Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uitgetredenen te Veenendaal — zoo meen ik zijn bedoeling te vatten — vereenzelvigen Verkiezing en Verbond; bedienen zich van onkerkelijke,zelfuitgedachte, nieuwerwetsche termen b.v. wanneer zij stellen dat de kinderen niet in het Verbond zijn, maar onder het Verbond leven; blijken dus de bijbelsche Verbondsleer van de Geref. Kerken niet te verstaan; en daaruit laat zich dan ook verklaren, dat zij oppositie tegen die kerken voeren en ermee gebroken hebben.

Wat het eerste betreft. Wij zouden vereenzelvigen Verkiezing en Verbond. Zijn Eerwaarde vergist zich. Dr. Chauncy, een niet onverdienstelijk godgeleerde uit de 17e eeuw, aan ds. Mulder zeker niet onbekend — geeft op de vraag „hoe wordt de Verkiezing onderscheiden van het Verbond der genade, naardien zij beide van eeuwigheid zijn? dit ten antwoord: hierin zijn ze onderscheiden, dat de Verkiezing is het souvereine welbehagen van den Goddelijken wil en ons vóórkomt als een daad van Qod WEZENLIJK aangemerkt; maar het Verbond der genade is als het ware een vrucht der Verkiezing, en een PERSONEELE handeling die ook eeuwig is (Hebr. 10 : 13, 14 en Ps. 2 : 7, 8).

Volgens Chauncy is dus het Genadeverbond gebaseerd op de Verkiezing, welke, niet in orde van tijd, maar in orde van zaken, aan het verbond voorafgaande is. Het Verbond is dan de weg, langs welken het Goddelijke wezen het groote einde en oogmerk der verkiezing komt te verwerkelijken, den weg dien God de Heere bewandelt om voor Zijn uitverkorenen de toegedachte taligheid en heerlijkheid door Jezus Christus aan te brengen en door zijn Heiligen Geest hun die bekend te maken, mee te deelen en toe te passen.

Sluiten