Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T oegif t.

In de Kerkorde der Nationale Synode van Dordrecht anno 1578 werd bepaald in art. 64;

Niemant en sal in de ghemeynte ontfanghen worden dan die voorhenen van den Kerckenraet ofte ymmers eenen Dienaer ende Ouderlinck van de hooftsomme der Christelicker leere ondervraeght sy, Ende eer sy ten Avondmale des Heeren gaen, sullen sy in dt-n Kerckenraet ofte in der Kercke na der predicatie, de welcke recht vóór de bedieninghe des Avondmaels gheschiet, opentlick betuyghen,

dat se de leere, in der ghemeynte ontfanghen, die van den Dienaer cortelick verclaert sal worden, voor goet houden,

ende door de hulpe des Heeren in der selvighe volstandich blijven willen,

ende hen selven der christelicker vermaninghc onderwerpen.

Sluiten