Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIBLIOTHEEK THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT tPFI.DOORN

~ J

Door den godsdienst enkel en alleen op God te betrekken, is het Christendom de absoluut geestelijke religie; het is niet anders dan religie; de idee der religie is er volkomen in vervuld.

Bavinck.

Die Religion ist die belebende Seele alles geistigen Schaffens.

Eucken.

Een zoo hoogst gewichtig onderwerp als de religie is met het hier besprokene bij lange niet van alle zijden bezien. Spoedig hoop ik nog enkele onderwerpen, die met de religie in betrekking staan, te schetsen.

H.

Sluiten