Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en heft uwe hoofden opwaarts, omdat uwe verlossing nabij is". Maranatha, Jezus komt! Laat ons gelijk zijn aan die dienstknechten en die dienstmaagden, die op hunnen Heere wachten, de lendenen omgord, de kaarsen brandende, opdat wanneer Hij komt, Hij ons wakende vinde.

Wij beleven donkere dagen en gaan nog donkerder tijden tegemoet. Nog is het einde niet. Wij weten niet, wat de Heere nog in den schoot der toekomst voor ons, en voor onze kinderen, heeft weggelegd.

De Heere regeert, en te midden van de beroeringen der tijden putten wij troost en moed en kracht uit de wetenschap des geloofs, die in bange dagen reeds het hart van den dichter verkwikte, toen hij zong:

Maar d'altoos wijze raad des Heeren,

Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;

Niets kan Zijn hoog besluit ooit keeren;

't Blijft van geslachte tot geslacht.

Zalig moet men noemen,

Die hun Maker roemen Als hun Heer en God;

't Volk, door Hem te voren Gunstig uitverkoren Tot Zijn erv' en lot.

Sluiten