Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den eeuwigen Koning, Wiens Koninkrijk heerscht over alles Dan zien wij de afgoden, vrome en goddelooze, terneêrstorten met allen, die er op vertrouwen; en wij psalmzingen Zijnen Naam, zeggende: „De Heere is God, de Heere is God 1 Niet ons o Heere, niet ons, maar Uwen Naam geef eere, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil!" Amen.

Psalm 89 : 3.

De hemel looft, o Heer! Uw wondren dag en nacht; Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht,

Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;

Want wie is U gelijk bij al de hemelingen ?

En welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten,

Wie hunner is, o Heer! met U gelijk te schatten?

Sluiten