Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welnu, zalig dan hij en zij in ons midden, die in deze ure des gebeds gekomen zijn, om hun toevlucht te zoeken bij den Heere alleen. Hoe hoog uw nood ook is, van welken aard uw behoeften ook zijn, hoe onwaardig gij uzelvon voor die Toevlucht ook kent, — uit die Toevlucht klinkt het U tegen: „Doe uwen mond wijd open, en Ik zal dien vervullen".

„God is ons een Toevlucht en Sterkte" — dat staat er met nadruk bij Gel.! Toevlucht spreekt ons van Gods goedertierenheid, Sterkte van Zijn Almacht. Wat zou het Israël, wat zou het ons baten, indien de Heere wel bereidwillig, maar niet mac'atig was, om onze nooden te vervullen? Hij is de Sterkte der Zijnen, want Hij slaat de machtigste vijanden af. Hij is de Sterkte der Zijnen, want Hij kan al hun behoeften vervullen. Jozef had groote voorraadschuren. Maar zij konden toch geledigd worden. Doch onuitputtelijk zijn de voorraadschuren, die de Heere in den Meerderen Jozef heeft ontsloten!

En als wij slechts ledig aan die deuren aankloppen, zullen we het ondervinden:

„God, Die helpt in nood,

Is in Zion groot.

Aller volken macht,

Niets bij Hem geacht".

En dit alles zingt nu de Kerk op grond van de ervaring haars levens: „Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden". Bevonden —wie denkt hier niet aan het in onze dagen zoo veel besproken woord: bevinding? Hier hebben wij de echte, Bijbelsche bevinding! Hier zien wij op de juiste wijze het voorwerpelijke en onderwerpelijke saamgevoegd. Gelijk ons dit treft in geheel de Heilige Schrift. „God is ons een Toevlucht en Sterkte", — zingt de Kerk. Maar dit is niet een theorie, een beschouwing des vei stands. Neen, dat weten we uit de praktijk, uit de ervaring onzes levens. Want: Hij is ons krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden. Daar gaat het geestelijk Dagboek open! En boven elke bladzijde staat: „God is ons een Toevlucht en Sterkte", en onder die bladzijde: „Bij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden". En welk een heerlijke bladzijde mocht Israël er nu weer bij schrijven; de verlossing uit Rabsaké's macht! Met schokkende stem en een

Sluiten