Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- ~ "" •" ' -• • ■ " " ' ".|"1

■M ' |

|| ETHIEK EN POLITIEK. j|

I BIJDRAGE VAN DEN HEER |^|f

H. B A VI N c K. j

Overgedrukt uit de Verslagen en Meiledeelingeu der Koninklijke Akademie

fJvJ3 van AVetensehappen, Afdeeling Letterkunde, 5e Reeks, Deel II. SgSajji

^8 A M S T K R D A M ,

O J011A.NNES MULLER. |||

l '■£ 1 916' Ö

BRO 1916; 18

Sluiten