Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen te halen op een zegewagen, bespannen met zes sneeuwwitte paarden. Maar hier wordt Christus voorgesteld als Zelf rijdende op het blanke krijgsros, uitgaande met het Evangelie des Koninkrijks, het Evangelie van vergeving, gerechtigheid en zaligheid voor alle volken. Alle verschijningen van paarden duiden in de Heilige Schrift dan ook meestal op krijg en strijd en de ruiter op dat paard vaardig en bereid ten strijde. Zoo ziet de Psalmist Christus als zulk een ruiter te paard, als hij in Psalm 45 zingt: „Gord Uw zwaard aan de heup, o Held! Uwe Majesteit en Uwe heerlijkheid en rijd voorspoediglijk in Uwe heerlijkheid op het Woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid en Uwe rechterhand zal U vreeselijke dingen leeren. Uwe pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden". Wat is dus het paard, waarop Christus rijdt en de overwinning behaalt? Dat is het zuivere Woord der waarheid. Het volle en rijke Evangelie der zaligheid. Het blanke, witte en lichtende zuivere Woord. Dat is het strijdmiddel, waarmede Christus strijdt. O reeds in de eerste belofte in het Paradijs heeft Johannes dat witte paard zien uittrekken en hij heeft het gezien, al overwinnende. Op veel en allerlei wijze in patriarchen en profeten, in offerande en ceremoniën heeft hij Christus den Held den strijd zien aanbinden tegen den duivel en zijn rijk, immer strijdende op het blanke ros, het zuivere Evangelie der genade. Dat zuivere Woord der waarheid wordt in de Heilige Schrift ook vaak vergeleken bij een tweesnijdend zwaard, van daar dat de Heere Christus ook wordt voorgesteld met een zwaard: Jozua ziet den Vorst van het heir des Heeren, welke is de Christus, met een uitgetogen zwaard. Jesaja ziet den Heere den Leviathan, den draak, bezoeken, met een hard, groot en sterk zwaard en Johannes zelf ziet den Zoon des menschen, uit Wiens mond ging een tweesnij-

Sluiten