Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, wanneer zij hunne onbekwaamheid tot eenig goed en hunne geneigdheid tot alle kwaad telkens weer gevoelen, wanneer zij dagelijks bittere ervaring hebben van de diepte hunner ellende en verdorvenheid, o dan is het hun als eene opstanding, als een leven uit den dood, als zij weer mogen hooren: O arme mensch, God is tevreden met het Lam en wanneer gij ook met het Lam tevreden zijt, dan is God ook met u tevreden. Want dan hebt gij gerechtigheid tegenover uwe ongerechtigheid, dan losgeld tegenover uw schuld, dan leven tegenover uw dood, dan zaligheid tegenover uw verdoemenis. O dat Woord, waarop die koninklijke Ruiter rijdt, is een helder licht voor elk, die in het duister dwaalt. Een licht, dat hem in schaüw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. Dat woord is „een kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk, die gelooft". Wat heeft die Ruiter op het witte paard al veroveringen gemaakt op de aarde. Wat hoogten neergeveld, wat tegenstand verbroken, wat vijandschap teniet gedaan! Of waaraan is het anders toe te schrijven, dat het Evangelie des vredes in de dagen der Apostelen met de snelheid en kracht van een stormwind door alle volken voer en geen grenzen meer kende van talen, natiën en volken? Was het niet door de kracht van Hem, Wien alle macht gegeven is in hemel en op aarde, dat wilde volkstammen werden bekeerd en Kaffer, Moor en Indiaan de knie voor Jezus bogen? Was het niet door Hem, dat in de duistere Middeleeuwen het witte ros door de vijanden reed en overal weer kwam met het licht der Waarheid, met de alleen zaligmakende leer: „dat een mensch om niet gerechtvaardigd wordt uit Zijne genade door de verlossing, die in Christus Jezus is"? Reed die Ruiter ook toen niet door de straten van Wittenberg, Luther dringende om voor het genade-Evangelie uit te komen en met zijn 95 stellingen tegen de leugen des Satans te getuigen, waaraan de 31 October ons

Sluiten