Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestie en anesthesie — (tijdelijke uitschakeling van bewusts zijn op een gegeven punt) — grondig uit te roeien, wordt in dezelfde brochure, waaraan de hierboven aan* gehaalde zin ontleend is, gezegd: »Wij zijn Dr. Steiner maar dankbaar, dat hij ons aangetoond heeft, met hoeveel suggestie en anesthesie er in de nieuwere mystiek ges werkt wordt«. Met dezen zin is niet bedoeld, dat ik aantoon, hoe suggestie en anesthesie overwonnen kunnen worden, maar hoe ik er aan ten prooi ben. Zoo zien vele »wederleggingen« er uit, die als het ware slechts aantoonen, hoe men van hetgeen men bestrijden wil eerst een karikatuur maakt, zooals men ze kan gebruiken en dan die karikatuur bestrijdt.

Sluiten