Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE ZITTING.

Commissiën als boven.

Gerrit Hubris.

Dr. Balthasar. Gerrit Hubris, het doet ons genoegen u bij ons te zien hier op de Maan. Uw Grieksche naam zegt mij dat uwe ouders of voorouders afstammen van de Grieken.

Gerrit H. (strak). Ik weet het niet, meneer, heb er nooit een onderzoek naar ingesteld.

Dr. Balthasar. Oho, mijn beste jongen, die uitdrukking past nog niet bij uw leeftijd, zij ligt te hoog voor u. Een intellect van 18 jaar stelt nog aeen onderzoek in. Die term is u aangewaaid uit het woordenboek der wetenschap. Maar vertel mij eens welke Grieksche schrijvers gij op het gymnasium zoo al gelezen hebt.

Gerrit H. (zich op de lippen bijtend). Xenophon, Lysias, Lucianus, Homerus, Herodotus Eunpides, de Apologie van Plato, een deel van den Phaedo.

Dr. Balthasar. Gij zijt zeker begonnen met Xenophon, wat hebt gij van hem gelezen.-'

Gerrit H. O.a. de Anabasis, gedeeltelijk.

Dr. Balthasar. Gij kunt mij zeker wel zeggen waarom Xenophon den titel Anabasis voor zijn boekje

koos ?

Gerrit H. Xenophon beschrijft daarin de expeditie van Cyrus tegen zijn broeder Artaxerxes van

Perzië.

Dr. Balthasar. Zeer juist, maar de bedoeling van

Sluiten