Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu eens toe op ons terrein, uit barmhartigheid. Men heeft het tot vervelens toe over wetten van ontwikkeling, men schijnt niet te weten dat ook onze geest zijn wetten van groei, zijn vaste voorwaarden van toeeigening heeft.

Ik weet wel dat het urenstelsel natuurlijk niet geheel kan verdwijnen, maar men kan het temperen. Hier bij ons is het onderwijs zoo ingericht dat iedere klasse haar Griekschen en Latijnschen dag, haar Geschiedenis-dag, haar moderne talen-dagen, haar wis- en natuurkundige dagen heeft. Zoo is er de noodige rust, die veroorlooft althans een tijdje in een of ander onderwerp te wonen, bij u passeert men er voortdurend doorheen. Bij uw methode brengt gij den leerling telkens op een ander station, hij moet altijd weer vertrekken. Bij onze methode brengen wij hem in de grazige weide van verwante, in ééne sfeer liggende vakken, waar hij een tijdlang vertoeven kan. Hier is bereikbaar het kostelijk voordeel van werkelijk verworven kennis, die immers aan de zonzijde van het geheugen komt te liggen, waarheen wij ons gaarne keeren. Ook het martelend huiswerk hebben wij sterk ingekrompen.

Wat voorts de meer algemeene vrucht van waarlijk vormend onderwijs betreft, zij kan met korte woorden aldus woi'den beschreven: een behoorlijke voorraad feitelijke kennis moet natuurlijk verkregen worden, maar bovenal komt het aan op de vorming van goede gewoonten van den geest, die het onvervreemdbaar eigendom van den leerling moéten worden. Goed onderwijs bedoelt wegneming van onwetendheid pure and simple, waarlijk niet de grootste ramp, het bedoelt allermeest genezing van een chronische ziekte van den menschelijken geest: de bijna onuitroeibare valsche inbeelding van kennis. Dit is het ,,uralte Familienübel", waartegen niet vroegtijdig genoeg kan opgetreden worden.

Laat ik nog een oogenblik mogen détailleeren.

Sluiten