Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereidden evenwel eene kentering voor,') en de uitgave van Dahse's uitvoerige en degelijke studie ,. Textkritische Matcrialien zur Hexateuchfrage"bracht de geesten in beweging. Onderscheidene mannen van naam zagen zich genoopt, hun oordeel over de opgeworpen kwestie uit te spreken, waarin ook bij handhaving van de tot dusver aangenomen vierbronnen-hypothese toch de beteekenis van het te berde gebrachte bezwaar niet kon worden ontkend. ') Een van Engelands meest vooraanstaande Oud-'l estamentici, Skinner, meende eene uitvoerige bestrijding van Dahse niet te mogen achterwege laten,") en de bekende conservatieve criticus König achtte zich andermaal geroepen, door zijn niet onbelangrijken steun het immer meer wankelende gebouw der Wellhausensche hypothese te stutten.5) Van bizondere beteekenis is ook, dat de Leipziger theol. faculteit zich door den loop dien de zaken namen gedrongen gevoelde eene prijsvraag uit te schrijven, welke aldus luidde: „Die Grimde für die Verschiedenheit der Gottesbezeichnungen Jahve und Elohim in manchen Büchern des Alten Testaments bedürfen einer neuen Untersuchung. Die Fakultat wünscht eine solche." Met den eersten prijs werd

') Vgl. Cox in Expository Times XX (1908/1)9), bldz. 37b.

2) Giessen 1912. Van den zelfde verscheen in het Neue KirChl. Zeitschrift 1912 een art.: Naht ein Umschwung in der Pentateuchkritik? Later nog: Wie erklart sich der gegenw.ïrtige Zustand der Genesis:' Giessen 1913, en: Die gegaiwartige Krisis in der alttestamentlichen Kritik, Giessen 1914.

3) B. v. Wellhausen in een brief aan Dahse, vgl. Wie' erklart sich usw. bldz. 6, Kittel in zijine Geschichte des Volkes Israël» 1, 255 v., Gressmann, Deutsche Lit. Zeitung 1913, kol. 1225, Löhr in Die Geisteswissenschaften. 1913, bldz. 266, Sellin,, Gehan wir einer Umwalzung auf dem Gebiet der Pentateuchkritik entgegen? Neue Kirchl. Zeitschr. 1913, bldz. 119 v.v.

4) The divine names in Genesis, London 1914, voor het grootste deel eerst verschenen in artikelvorm in de E.xpositor 1913.

5) Die moderne Pentateuchkritik und ihre neueste Bekiimpfung, Leipzig 1914.

Sluiten