Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door Dr.J. G. Ubbink werd in het maandschrift „Opbouw" een artikel geplaatst, dat tot titel droeg: „Het Pantheïsme van Dr. A. H. de Hartog".

De hier volgende wederlegging daarvan was aanvankelijk slechts bestemd eveneens in genoemd maandschrift een plaatsje te vinden.

Waar Dr. Ubbink echter gemeend heeft zijn artikel ook in brochure-form te moeten doen verschijnen, daar mochten wij de afzonderlijke uitgave van onze weerlegging niet weerstaan.

E.

Sluiten