Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Gods kracht af door gerechtigheid. Ik zeg: breek ze af. Ik zeg niet: ontwen er u langzaam aan, minder ze geleidelijk, maak knoop voor knoop los. Maar ik zeg: breek ze af door gerechtigheid.

't Is niet genoeg de zonde te laten.

Er moet gerechtigheid voor in de plaats komen. Uw hart moet vol zijn. Vol van de zonde, öf vol van gerechtigheid, een derde is er niet.

o, Medezondaars, sla mijn raad niet in den wind als Nebukadnezar. Maar laat mijn raad u behagen, en breek uw zonde door gerechtigheid af, — dan zal er verlenging van uwen vrede zijn. Gij zult dan niet door Gods oordeel getroffen worden, en den smaad van het beestenhart niet ondergaan. Uw vrede wordt verlengd. Verlengd onder alle omstandigheden des levens. Verlengd tot de ure, waarin de hemelsche wachter over uw leveDsboom zal roepen : „Houw dien boom af." Verlengd tot in en tot over het graf, ja, tot in het koninklijke huis des Vaders, waar gij groenen zult in zijn heerlijk paleis.

Sluiten