Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUUROPGAVE

Een brochure van geringen omvang als deze kan geen aanspraak maken op volledigheid, al is met ernst er naar gestreefd de beteekenis van de vrijmetselarij in de volgende bladzijden zoo duidelijk mogelijk te maken.

Zij die door lezing van dit geschrift mochten worden opgewekt dieper in het wezen der ma<ponnieke geestesrichting en in haar waarde voor de maatschappij door te dringen, kunnen meer licht putten uit de volgende, voor ieder verkrijgbare en, al stemmen de auteurs in hunne historische opvattingen niet steeds overeen, zeker betrouwbare geschriften:

A. S. Carpentier Alting, Woordenboek voor Vrijmetselaren, uitgave Tjeenk Willink, Haarlem, 1884.

H. Maarschalk, Geschiedenis der Vrijmetselarij in Nederl and, uitgave Nieuwenhuis, Breda, 1872.

Robert Freke Gould, History of Freemasonry 1882'—1887 6 deelen, uitgave Th. C. Jack, Londen.

Idem, A concise history of Freemasonry 1903. Hiervan verscheen een Nederlandsche bewerking door H. J.v. G. in 1911 als uitgave der „Ma^onnieke vereeniging tot bestudeering van symbolen en ritualen" te 's Gravenhage.

Heinrich Boos, Geschichte der Freimaurerei 2e ed. Aarau 1906.

Prof. Dr. Ernest Nys, Idéés modernes; le Droit international et la Francmagonnerie, Brussel 1908.

Sluiten