Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJMETSELARIJ I

1. Verschillend gebruik van dat woord. — Het woord „vrijmetselarij" wordt in het dagelijksch leven gebezigd in verschillende beteekenissen.

Afgezien van de vraag of deze of gene aanwending al dan niet is onjuist, staat dit wel vast dat het verschillend gebruik van hetzelfde woord in hooge mate verwarrend werkt. Vandaar dat, om misverstand te voorkomen, allereerst uit de verschillende beteekenissen die aan hetzelfde woord worden gehecht, en die hieronder zullen worden aangegeven, eene zal worden gekozen die schrijver dezes de juiste voorkomt en die dan ook bij de verdere mededeelingen steeds in acht zal worden genomen.

Soms bestempelt men met den naam vrijmetselarij de Orde van vrijmetselaren, n.1. het geheel van nationale of onder-nationale organisaties (grootloges of grootoostens) van vrijmetselaren, doelt men dus op de zedelijke lichamen die zich de beoefening van de vrijmetselarij als geestesrichting ten doel stellen. Zelfs bij macponnieke auteurs, zoo o.a. in Gould s „History , wordt het woord (ook) in dezen zin gebezigd, minder juist intusschen, naar het voorkomt, reeds hierom, omdat een algemeene Orde, of, wil men, Bond, dat is dus : éene algemeene organisatie, niet bestaat. Wel bestaat er — zooals hierachter nader zal worden

Sluiten