Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar een ruime plaats is toegekend aan broederlijk vermaan dat als vormend motief van zoo hooge waarde is.

Niet ten onrechte heet het in Sarastro's bekende aria in de „ma^onnieke" opera, de Zauberflöte, van de vrijmetselaren Giesecke en Mozart:

In diesen heiligen Hallen

Kennt man die Rache nicht

Und ist ein Mensch gefallen

Führt Liebe ihn zur Pflicht.

Dann wandelt er an Freundes Hand

Vergnügt und froh in 's bess're Land.

In dieser heiligen Mauern Wo Mensch den Menschen liebt Kann Kein Verrater lauern W^eil man den Feind vergibt.

IX

DE ORDE VAN VRIJMETSELAREN

34. Het begrip „Orde". —• De naam Orde voor den vrij metselaarsbond is niet de algemeene in alle landen gebruikelijke ; in de meeste landen komt een andere betiteling voor en spreekt men van bond, broederschap enz.

De naam is onjuist wanneer men het woord O r d e noodzakelijk zou moeten verbinden aan instellingen van riddermatigen dan wel priesterlijken aard; hoogstens zou hij dan passen voor de grootloges der drie Scandinavische rijken en voor éen der te Berlijn gevestigde grootloges omdat deze de traditie aannemen eener, vermoedelijk op niet zuiver historische gegevens berustende, afstamming van de Orde der Tempelheeren.

Intusschen heeft dit woord thans niet meer noodzakelijk de hier bedoelde beteekenis en kan het worden gebezigd tot aanduiding van elke vereeniging van, door vaste onderlinge regelen en wetten verbonden, personen, voornamelijk wanneer

Sluiten