Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN TE AMSTERDAM, AFDEELING LETTERKUNDE

RUBRIEK B: GESCHIEDENIS, VOLKENKUNDE, RECHTSWETENSCHAP

DEEL 54 (1922)

N° 1. C. VAN VOLLENHOVEN, Het adatrecht van Madagaskar . . f 0.40

2 D JOSEPHUS JITTA, De koopovereenkomst in het internationale

" ' 'recht °-4°

3 W. L. P. A. MOLENGRAAFF, Het permanente Hof van inter-

" " 0.30

nationale Justitie •

4. J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG, De couvade 0 60

5 H BRUGMANS, De binnenvaart door Holland in de dertiende

" 0.30

eeuw

6. J. SIX, The reconstruction of the temple of Mentuhetep II ■ ■ ■ „ 0.40

7. C. VAN VOLLENHOVEN, Indonesische rechtstaal 0.40

8. E. M. MEYERS, Het middeleeuwsch recht als hulpmiddel bij hei

onderzoek naar de verspreiding der rassen en stammen in WestEuropa 0,40

DEEL 56 (1923)

N». 1. C. VAN VOLLENHOVEN, De Groots Sophompaneas .... ƒ 0.60 2 H T COLENBRANDER, Over de grenzen der vaderlandsche

" ' gebeden,s 0 3°

3. J. SIX, De herkomst en beteekenis van den piroen °-40

4 I H GOSSES, Deensche heerschappijen in Friesland gedurende » Q 3Q den Noormannentijd

5. ALB. C. KRUYT, Koopen in Midden Celebes 0 30

6 W B. KRISTENSEN, De loofhut en het loofhuttenfeest in den

0 40

Egyptischen cultus

Sluiten