Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den zoon van Apollo werd gehouden; tenslotte Jezus met zijn Hemelschen en aardschen vader ; het zijn de toppen, uitstekend ver boven een gevoelswereld, die nooit de verbinding met deze hoogste uitbeeldingen geheel heeft laten verloren gaan.

De groep der tweelingen is echter voor het hier besproken complex van zeker niet geringer beteekenis geweest. Het is vooral Rendel Harris geweest, die op tal van gegevens tot de tweelinggeboorte behoorende een verrassend licht heeft geworpen. ')

We denken — om slechts enkele voorbeelden te noemen, waar tientallen uit alle deelen der wereld staan te wachten — aan : Zethus en Amphion, Zethes en Kalaïs, Castor en Pollux, Romulus en Remus, aan Ezau en Jacob, aan Kaïn en Abel, aan Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus viol Pqovtï/s (N.T. Mc. 3, 17, vgl. Luc. 9, 54). Ook Kaïn en Abel. Want, terwijl het in O. T. Gen. 4, 1—2 niet meer duidelijk naar voren treedt, is dit als trek van een ouderen vorm van het verhaal toch duidelijk: „de mensch had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en baarde Kaïn...; daarna baarde zij Abel."

Inderdaad, alle gegevens, inhaerent aan het tweeling-phaenomeen, zooals Rendel Harris deze uiteenzet, zijn in deze gevallen aanwezig. Het zijn zeer kort opgesomd de volgende:

a. de eene tweeling heeft een goddelijken vader en is (dus) onsterfelijk; de tweede heeft een aardschen vader.

b. indien geen goddelijke tusschenkomst het verhindert, blijkt het verschil in levenswaarde d.w.z. de eene tweeling doodt den anderen. Kaïn doodt Abel, Romulus dood Remus, Ezau wil Jacob dooden; bij Castor en Pollux wordt met nadruk hun liefdesverbond 2) als oorzaak genoemd, dat niet de één Polydeukes het lichtleven geniet, de ander al dien tijd in het rijk van de duisternis, van den dood vertoeven moet.

') The Cult of the Heavtnly Twtns (1906), vooral Boanerges (1913), alles kort en scherp samengevat in: Was Rome a Twin-town ? (1927).

J) Pind. Nem. X 103 vlg., 148 vlg., vgl. ook Cook, Zcus II 437.

Sluiten