Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEEL 58 (1924)

No. 1. p. c. MOLHUYSEN, De voorrechten der Leidsche Universiteit f 0.40

2. P. J. BLOK, Philips de Goede en de Hollandsche steden in 1436 , 0.30

3. J. SIX, De orde van den knoestigen stok en de schaaf ..... 0.30

4 J. KOSTERS, Het jus gentium van Hugo de Groot en diens

n ' .. 0.30 voorgangers

5. M. W. DE VISSER, Het Buddhistische doodenfeest in China

en Japan 0 40

6. C. VAN VOLLENHOVEN, On the genesis of De iure belli ac

pacis (Grotius, 1625)

7. M. A. BOUMAN, De pekain in het Sintangsche 0-4°

8. N. J KROM, Over het Qiwaisme van Midden-Java 0.30

DEEL 60 (1925)

No. 1. P. C. MOLHUYSEN, Over de editio princtps van Grotius'

de Iure Belli ac Pacis f

2. W. B. KRISTEN SEN, De Deiphische drievoet 0.40

„ 3. J. SIX, Peron en Perron 0-40

DEEL 62 (1926)

No. 1. F. M. Th. BÖHL, De geschiedenis der stad Sichem en de opgravingen aldaar f 0.40

2. M. W. DE VISSER, De Buddhistische ceremoniën van berouw

in Japan

3. C. VAN VOLLENHOVEN, Omtrek van het administratiefrecht „ 0.40

4. G. J. HOOGEWERFF, De Nederlandsche kunstenaars te Rome

in de XVHe eeuw en hun conflict met de Academie van St. Lucas „ 0.40

. 5. N- J. KROM, De ondergang van Qrïwijaya 0 40

DEEL 64 (1927)

No. 1. W. J. M. VAN EYSINGA, De Imperial Conference van 1926 f 0.40

DEEL 66 (1928)

No. 1. P. C. MOLHUYSEN, De briefwisseling van Hugo Grotius . . f 0.50 . 2. C. VAN VOLLENHOVEN, L'édition de 1631 du De jure

belli ac pacis de Grotius (1625)

„ 3. W. B. KRISTENSEN, De goddelijke bedrieger 0.50

„ 4. C. W. VOLLGRAFF, Opgravingen te Argos 0.90

„ 5. H. BRUGMANS, Nieuws over het Oera Linda Bok? 0.50

6. E. M. MEYERS, Vergelijkingen met breuken in middeleeuwsche

rechtsteksten 0 60

Sluiten