Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEEL 6S (1929)

No. 1. J. P. B. DE JOSSELIN DE JONG, De oorsprong van den godde-

lijken bedrieger / 0-60

„ 2. J. HUIZINGA, Over een definitie van het begrip geschiedenis . „ 0.40

„ 3. F. D. K. BOSCH, Buddhistische gegevens uit Balische handschriften ,, 0.90 „ 4. C. VAN VOLLENHOVEN, Recherches concernant le „De iure belli ac pacis" de Grotius (1625), faites aux Archives Nationales

de France par L. V. Ledeboer, (IJ résultats provisoires . . . „ 0.30 „ 5. W. J. M. VAN EYSINGA, Het Juristencomité-1929 in zake het

Permanente Hof van Internationale Justitie van den Volkenbond „ 0.40

„ 6. P. GEYL, Nederland's Staatkunde in de Spaansche Successieoorlog „ 0.60

DEEL 70 (1930)

No. 1. C. VAN VOLLENHOVEN, Recherches concernant le ,De iure belli ac pacis" de Grotius (1625), faites aux Archives Nationales

de France par L. V. Ledeboer, (II,) résultats définitifs ... ƒ 0.30

. 2. W. B. KRISTENSEN, De goddelijke heraut en het woord van God „ 0.40 „ 3. J. KOSTERS. Eenige geschiedkundige mededeelingen omtrent het

begrip „justum bellum" 0.50

„ 4. J. Ph. VOGEL. Het Sanskrit woord Tejas (= gloed, vuur) in de

beteekenis van magische kracht 0.60

„ 5. C. W. VOLLGRAFF. Romeinsche Inscripties uit Utrecht. . . „0.40 „ 6. Th. M. CHOTZEN, Een Kymrisch gedicht op den moora op

Prins Willem I 0-40

„ 7. PAUL SCHOLTEN, Convenances vamquent loi 0.40

8. C. VAN VOLLENHOVEN, Nationale staatsrechtstudie in

Nederland » 0.50

. 9. J. J. SALVERDA DE GRAVE, Un Uvre de compte du XVle siècle. „ 0.60

DEEL 72 (1931)

No. 1. H. BOLKESTEIN, Een geval van sociaal-ethisch Syncretisme . f 0.60 „ 2. C. C. UHLENBECK, Hugo de Groot en de oorsprong der oude

bevolking van Amerika 0.o0

„ 3. C. W. VOLLGRAFF, Nieuwe opgravingen te Argos . . . . „1.20

DEEL 74 (1932)

No. 1. C. C. UHLENBECK, De jongste denkbeelden over den oorsprong

der Basket / 0.30

„ 2. W. B. KRISTENSEN, De Romeinsche fasces 0.40

3. P. C. MOLHUYSEN, Twee brieven uit de correspondentie van

Hugo Grotius 0.30

„ 4. J. PH. VOGEL, Nederlandsche documenten betreffende de geschiedenis van Voor-Indië in de 17de en 18de eeuw 0.40

. 5. E. M. MEIJERS, Uitlegging en toepassing in Nederland van aan

den Code civil ontleende wetsvoorschriften 0.60

„ 6. J. HUIZINGA, Über die Verknüpfung des Poetischcn mit dem

Theologischen bei Alanus de Insulis 1.50

„ 7. F. MULLER Jzn., De „komst" van den Hemelgod - 1-20

Sluiten