Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de regterhand mijner geregtigheid" en een goed zou ons ten deele wezen, dat alle stormen en onweders, ja den ondergang der geheele wereld trotseert, een eeuwig goed voor allen weggelegd, die, als verlosten door jezus christus, inderdaad en in waarheid het volk van God genoemd kunnen worden.

God geve ons hier aanvankelijk en eens in het hemelsche Jeruzalem volkomen te ervaren, hoe die belofte in christus jezus Ja en Amen is!

AMEN.

Sluiten