Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERIGT VAN UITGAVE.

Deze Leerrede wordt door nog vijf anderen gevolgd, die de Uitgever hoopt geregeld maandelijks liet licht te doen zien.

Ofschoon elke Leerrede afzonderlijk verkrijgbaar is, zal echter aan de koopers van het Zestal , bij de laatste leerrede tevens titel, voorrede, inhoud en omslag voor het geheel worden afgegeven.

Bij den Boekhandelaar W. WENK is mede uitgegeven:

H. J. R. G. THEESING, Toespraak bij de eerste Openbare Bidstond van het Rotterd. Hulpgenootschap der Utrechtsche Zending-Vereeniging, op 23 Januarij 1860 ƒ 0,25.

—— De Schapen van den goeden Herder. Leerrede over Joh. X : 27—30 ƒ 0,25.

Geen rampspoed is er die God niet beschikt. Leerrede over Amos III: 6b. 2e dr./ 0,2-).

Sluiten