Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw har», zoo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die Tan boven afkomt, maar is aardsch, natuurlijk, duivelsch. Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle booze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver; daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordeelende, en ongeveinsd.

Jakob. 111:14-17.

Sluiten