Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

Hij geeft haer allen oock genoechsame Genade om deese nodiginge te gehoorsamen, soo lange sy die selve niet en veronachtsamen , of verstooten.

XII.

Deesen volgende wil oock God, den verworpenen soo veele genaden niet geven, als haer is van noden tot haere salicheyt, Hij roept haer wel, maer opdat sy te doover werden , Hij ontsteeckt haer het licht, maer op dat sy te blinder werden: Hij leertse, maer op dat sy te boller blyven, Hy gebruickt aen haer de medicine, maer opdat sy niet genesen worden; Somma Alle dingen, Die den Uytverlcorenen strecken tot haere Salicheyt (le weeten Gods woort hooren , Sacramenten gebruyken , G o d bidden etc.) strecken haer tol haeren eeuwigen rerderve. Also dat dan ock wel can gesecht worden, dat het aen God, Dat is aen Go des wille feijle, dat deese Menschen niet gelooven, noch salich worden: Mede datGod e s verwerpinge die oorsaeke, Jae oock die roornaemste oorsaeke sy van haer ongeloove. Ende noch, dat het niet Goddloos en is te seg-

Sluiten