Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.P.R.O. UITGAVEN 1929

In opdracht van den V. P. R. O. uitgegeven door de N.V. Uitgevers-maatschappij „De Tijdstroom", Huis ter Heide.

VOORDRACHTEN-SERIE:

Wat gelooven en denken Vrijzinnige Protestanten?

44. GOD. Prof. Dr. M. C. van Mourik Broekman.

45. WIE WAS JEZUS? Ds. P. Eldering.

46. VERSTAND EN HART. Ds. E. J. van den Brugh.

47. DE BIJBEL. Ds. D. Drijver.

48. GODSDIENST EN KERK. Prof. Dr. J. Lindeboom.

49. LOT EN LEVEN. Dr. J. C. A. Fetter.

50. LICHAAM EN ZIEL. Dr. J. L. Snethlage.

51. WILSKRACHT BIJ WILSVRIJHEID.

Ds. H. G. van Wijngaarden.

52. ONSTERFELIJKHEID. Dr. N. A. Bruining.

53. HET GEBED. Ds. F. Kleijn.

54. HET LIJDENSRAADSEL. Ds. G. J. Sirks.

55. GOED EN KWAAD. Prof. Dr. H. T. de Graaf.

56. TECHNIEK EN GEESTELIJK LEVEN.

Prof. Ir. W. Schermerhorn.

57. SCHOONHEID EN EEUWIGHEID. Ds. E. D. Spelberg.

58. SAMENLEVING. Mr. W. J. Keuskamp.

59. HUWELIJK EN GEZIN. Prof. Dr. M. C. van Mourik Broekman.

60. GEESTELIJKE STROOMINGEN. I. (De Theosofie). Ds. A. Trouw.

61. GEESTELIJKESTROOMINGEN.il. (Het Spiritisme). Ds. A. Trouw.

TWEE LEZINGEN, waarvan reeds verschenen: 43. DE INSTINCTEN BIJ DIER EN MENSCH. Prof. Dr. H. J. Jordan.

Deze 20 deeltjes samen vijf gulden.

V. P. R. O.-BUREAU — SINGEL 60 — AMSTERDAM Giro 126100 Gem- Giro V 2000

Sluiten