Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch vuur noch ijzer, noch eenig auder middel de poorten zoude kunnen ontkoperen (avaxaXxsvGai); want het vuur wordt er tegen uitgedoofd en het ijzer verbrijzeld. En buiten deze poorten maakte ik een ander bouwwerk van rotssteenen, waarvan elke 11 el breed (jzAarog), 20 el hoog en 60 el dik (svQoq) was. Eu dit gedaan hebbende sloot ik dit gebouw, door de steenen te begieten met tin en lood gemengd en het geheel te bestrijken met aöixvnvov, opdat niemand die poorten zou kunnen overweldigen. Ik noemde ze de Kaspische poorten. Twee en twintig koningen sloot ik daarin op.. . Eu de namen van de volken zijn: Magog» Kunekefaloi, Nünoi, Fonokeratoi, Suriasoroi, Iönes, Katamorgoroi, Imantopodes, Kampanes, Samandreis, Hippueis, Epamboroi. En ik reinigde de noordelijke streken van deze goddeloozen, door ook nog twee andere zeer groote muren te sluiten naar het Oosten van 120 el en naar het Westen van 80 el en van 24 el dikte (sv^og). Ik ging terug midden tusschen de Turken en Armeniërs en viel op dezen aan als een leeuw op het wild en doodde hen door het zwaard (tv Qon<pata) met hun koning en plunderde zijn paleis, dat Kanon heet" enz.

Het verhaal in de Historia de praeliis sluit zich het naast aan bij de tweede redactie, 't Wordt ingeleid met de woorden: »Et deambulans ultra Sithiam in partibus Orientis invenit gentem inmundam et aspectu orribilem". Alexander van al hunne gruwelen hoorende, laat ze allen met vrouwen en kinderen bijeenbrengen en naar het Noorden voeren. De Ma$ol rov Boqqo. heeten hier promunctorium boreum (in de Hebreeuwsche vertaling zijn uit dezen naam twee gemaakt en heet de eene berg Practanicon, de andere Bo-jon), en de stof, die vuur en ijzer weerstaat en waarmede hij de ijzeren poorten omgiet: antichiton en anchiton. De ware schrijfwijze van dit woord is onzeker !). Muller meent dat asbest bedoeld wordt.

') De heeren Naber en Cornelissen gaven bij de discussie av<jo,Toi m overweging. Later is de heer Cornelissen daarop teruggekomen en ried mij van Herwerden te raadplegen over de vraag, of het niet misschien

Sluiten