Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met haar eigenaardigen geur vervult. Petzholdt heeft dit zelf bijgewoond (p. 80, vgl. ook p. 65). Toen hij in de zoogenaamde hongersteppe kwam, was de geheele plantengroei reeds verdord. »Selbst die dicken Stengel der Pflanzen (van assa foetida) waren schon so trocken und brüchig geworden, dass der • Wind die grösste Menge derselben umgebrochen hatte, und was noch stand, das fiel schon bei leisem Fusstritt sogleich zu Boden. Stellenweise war in Folge des massenhaften Yorkommens dieser Pflanze die Luft weit und breit mit dem bekannten Parfum der assa foetida erfüllt, und ein mitgenommenes fusslanges Bruchstück eines solchen vertrockueten Stengels setzte mich durch seinen kraftigen Geruch nach »Teufelsdreck" noch viele Wochen hindurch in den Stand, die Erinnerung an die Hungersteppe auch vou dieser Seite her aufzufrischen". Er zijn natuurlijk andere verklaringen mogelijk, maar deze komt mij zeer waarschijnlijk voor.

Het verwoeste land, dat zij daarna doorkwamen, moet wel westelijk Dsjungarije zijn, waar wij ook de Adhkesch-Turken moeten zoeken, wier hoofdstad de reizigers bezochteu. Dat hier Moslims woonden, die toch den gang van zaken in het khalifaat niet kenden, is Birüni's hoofdbezwaar tegen de geloofwaardigheid van het verhaal. Doch het heeft den Islam ten allen tijde niet ontbroken aan pioniers, die Allah en zijn gezaut aan de heidenen predikten. Redelijke grond voor twijfel is dus hierin niet te vinden. Het verslag is echter waarschijnlijk wat opgesmukt om deu khalief te vermaken.

Vermoedelijk is de plaats, waarvan de koning al-Lob heet, de hoofdstad van het land aan het meer Lop, dat zijn naam misschien wel aan den vorst heeft ontleend. Ibn Khordadbeh geeft elders Hailüb als titel van een der voornaamste Turksche vorsten. Dit is vooral daarom waarschijnlijk, omdat de terugreis door het Tarimbekken moet hebben plaats gehad. Ik kom hierop nader terug. Uit de betrekkelijke ligging van de poort tot deze plaats en vooral tot Iku-Hami blijkt ten duidelijkste, dat de poort door het gezantschap beschreven inderdaad de Jaspispoort is. Ook de vermelding

O

Sluiten