Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar men weiae en Dronnen vinat geaurenae zv dagen, aan voorbij groote dorpen 25 dagen. De meeste bewoners zijn vuuraanbidders, gedeeltelijk zijn zij zindiks". Nu volgt bij hem terstond de opgave van den afstand van Schasch tot Opper-Nüscliadjan en Schasch. Blijkbaar is de text niet in orde. Waarschijnlijk is er achter »Ferghana" eene lacune, waardoor de schijn ontstaan is dat Opper- en Neder-Nüschadjan verward zijn. Dat in den aanvang van het citaat NederNüschadjan bedoeld is, blijkt eenige regels verder, waar hij zegt: »Neder-Nüschadjau, dat, zooals wij gezegd hebben, 65 Par. van Samarkaud verwijderd is". Wij mogen aannemen dat de door hem gegeven afstand van 45 dagen tot de stad van den khstkan der Toghozghor bedoeld is van Opper-Nüschadjan af. De andere opgave van 6 dagreizen, die reeds met het oog op den werkelijken afstand verworpen moet worden, is te verklaren als een schrijffout nl. als eene herhaling van de onmiddellijk voorafgaande 6 dagen tusschen Atas en Opper-Nüschadjan. Istakhri zegt (p. 6) dat men van de uiterste grens van Ferghana, waar 't gebied van den Islam eindigt, door het gebied der Kharlokhs tot waar men dat der Toghozghor betreedt, ruin 30 dagreizen heeft. Daar wij niet juist weten waar in het Tarimbekken de grens tusschen het gebied dezer twee Turksclie stammen zich bevond, is ons deze mededeeling slechts van beperkt nut. Edrïsi (I, 491) geeft den afstand van Opper-Nuschadjan tot de hoofdstad der Toghozghor op als 2 maanden, maar laat daarna de beschrijving volgen van den weg van deze hoofdstad over Bakhawan en Djarmak naar Nüschadjan, die slechts 26 dagen is. Het verschil in opgaven laat zich stellig ten deele verklaren uit dat tusschen karavaan- en postsnelheid (vgl. boven p. 109 noot).

De stad vau den koning der Toghozghor was volgens Mas'üdi I, 288, 358 en Jaküt 1Y, 320 Küschan, dat reeds door velen als het Kautshang der Chineezen herkend is, niet ver van 't tegenwoordige Turfan (vgl. Richth. I, 515, 540 noot, 564 noot, waar ten onrechte Reinaud's meening bestreden wordt). Edrisi echter (1.1.) noemt de stad Tanbia Deze stad heeft 12 ijzeren poorten, de inwoners zijn zindïks. De koning heeft boven op zijn paleis een gouden

Sluiten