Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Vermoeienis zal vlieden, Als Jezus komt;

En rust zal Hij mij bieden,

Als Jezus komt;

Ik vind hem vol erbarmen,

Als Jezus komt;

Dan rust ik in Zijn armen, Als Jezus komt.

10 ALGEHEELE OVERGAVE.

XI.

1. 'k"TTERLIET bet al voor Jezus V Reeds zoo lang.

Ik kwam tot Hem vlieden

Reeds vóór lang.

'k Hoorde Hem mij fluisteren:

„O, kom nu!

Weet, dat al Mijn lijden

Was voor u !"

Toen verdween mijn zonde. \

Welk genot! ,

Heerlijk lot! )

2 'k Verlaat bet al voor J^zus,

Want Hij weet,

Tranen te verdrijven

En mijn leed.

Hij biedt zielevrede In Zijn Woord;

Woestenyen brengen

Bloemen voort.

'k Leun dan in mijn zwakheid \

Op Zijn maobt, ( bis.

'k Heb dan kracbt. )

3. 'k Verlaat het al voor Jezus Dag op dag,

En op Hem vertrouw ik,

Kooïn' wat mag,

Hoop werpt uit het anker.

Vindt dan rust,

Sluiten