Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De t\jd zal het toonen. de Heer zal voorzie»;

Het zij niet op mijn tijd, \

Het zij niet op uw tijd,

Zeer zeker op Zijn tijd Zal Jezus voorzien 1

8. O, twijfel niet langer, de Heer zal voorzien;

En dit is het teeken,

Geen woord zal Hij spreken,

Om 't ooit te verbreken;

De Heer zal voorzien'.

4. Yat moed en gaat voorwaarts; de zee zal straks vliên. Ziet Kanan ligt voor ons,

Genade werkt in ons,

Komt, jubelt dan met ons:

De Heer zal voorzien!

20 het verloren kind.

xxi.

1. ~T7~ EER huiswaarts, keer weêrl

Gij zijt moede en mat,

En zoo eenzaam is 't pad,

Waar uw voet zich bevindt.

Keer, afgedwaald kind!

Keer weer, keer huiswaarts weer.

KOOR.

/

Keer weer, keer huiswaarts weer!

K^er weêr!

Keer huiswaarts weêr, keer weêr,

Keer weêr, keer weêr.

2. Keer huiswaarts, keer weêr!

Want wij wachten steeds voort;

Zie, wij staan aan de poort,

En zoo guur is de wind.

Keer, afgedwaald kind !

Keer weêr, keer huiswaarts weêr i

3. Keer huiswaarts, keer weêr!

Uit uw droefheid en smaad,

Uit de zonde en het kwaad.

Sluiten