Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kook.

Heerlijk, heerlijk, klinkt de vreugdetoon Van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon, Als zij vergaadren rondom den troon,

Daar waar Gods englen staan.

„Laat kinderen komen," klinkt nog Zijn stem, Spring op van vreugd, verblijd u in Hem. O, luister naar di« lieflijke stem:

„Toef langer niet, maar kom!"

2. Wil toch bedenken: Hjj is nabij,

Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. Luister, Hij spreekt tot u en mij :

„Kom tot Mij, zondaar kom !''

23 DE BESTE LEIDSMAN.

XXV.

TT OORT het troostwoord, gij, Gods kinderen, XI Reizend naar de stad omhoog;

't Is Gods Woord, wie zal 't verhind'ren ? B'k Zal u leiden met Mjjn oog."

koor.

'k Zal u leiden, 'k zal u leiden,

'k Zal u leiden met Mijn oog;

't Is Gods Woord, wie zal 't verhind'ren ? „'k Zal u leiden met Mijn oog."

2 In beproeving en in lijden

Als de nood klimt hemelhoog,

Laat Zijn troostwoord u verblijden:

„'k Zal u leiden met Mijn oog."

3. Is schier al uw hoop verdwenen,

Als een wolk of regenboog,

Ziet op Mij, houdt op met weenen,

„'k Zal u leiden met Mijn oog !"

4. Wordt het donker om u henen

Werpt aw blik dan naar omhoog;

Is uw stervensiïur verschenen:

„'k Zal u leiden met Mijn oog."

Sluiten