Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ê. Neen, niets onreins zal ooit bestaan Voor Gods ontzacblijk oog, Gij, Geest van God, voltooi Uw werk, Dat 'k heilig worden moog'.

4 Neen, niets onreins, volzalig lot

Mijn ziel met 't bloed besprong 1^ Zinkt in aanbidding weg voor Hare, In reinheid ongemengd.

27 DE GOEDE STRIJDER.

XXX.

1. op, rijst op voor Jezus,

li Gij belden van bet kruis! Verhoogt Zijn kruisbanieren,

Te midden van 't gedruisch,

Door strijd tot overwinning Leidt Jezus keer op keer,

Tot iedere vijand valle,

En Christus heerscht als Heerx.

'2. Rijst op, rijst op voor Jezus! Nu 't krijgsgeschal gehoord, Begeeft u in het strijdperk;

Ziet, Jezus leidt u voort. Gij strijders, zijt dan moedig,

Weerstaat des satans macht 5 Hij kan niet overwinnen,

Want Jezus geeft u kracht.

8. Rijst op, rijst op voor Jezus Steunt op Zijn kracht alleen Uw eigen arm is macht'loos

Hoe groot uw kracht ook scheoa 3 „Doet aan Gods wapenrusting'* En waakt en bidt en strydt; Koopt plicht u in gevaren. Gehoorzaamt t' allen tp.

£. Rijst op, rijst op voor Jezus I

SDe strijd is kort van duuf§

Na al het krijgsgekletter,

Komt 't overwinningsuaa.

Sluiten