Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 O, waarom droeg daii Jezus de zonde en den saaad, Als uw schuld niet op Hem werd gelaan ? O, waarom heeft het bloed uit Zijn zijde gevloeid, Als uw schuld niet door Hem werd voldaan ?

5. Niet uw tranen, gebeden, bekeering, berouw,

Maar Zijn bloed wrocht verzoening voor u;

Werp op Hem dan 't gewicht van uw zonde en uw scksU Ylied tot Jezus, o zondaar, vlied nu.

4. Neem nu aan in 't geloof en met vreugde het keil, Neem het leven, dat Jezus u geeft!

Wees verzekerd dat nimmer de dood u meer treft, Daar de Heer, uw gerechtigheid, leeft.

6. Weg dan twijfel en vrees, want Gods Woord hoeft, ver

(klaard.

Dat uw Heiland het werk heeft volbracht,

In de volheid der tijden kwam Jezus, de Heer,

Als liet Lam voor de zonde geslacht.

39 ZOO ALS IK BEN.

LH.

1. TJ00 als ik ben — 'k pleit anders niet, /,J Dan dat Uw bloed mij redding biedt, En dat Gij zelf mij nu ontbiedt!

0, Lam van God! ik kom!

REFREIN.

0, Lam van God 1 ik kom !

$, Zoo als ik ben; niet meer gewacht!

Ik durf niet staan in eigen kracht;

Uw bloed alleen heeft reddingskracht 0, Lam van God! ik kom!

&. Zoo als ik ben — arm, naakt en blind, Gij maakt mijn hart nu rechtgezind;

maakt een zondaar tot Gods kind, 0, Lam van God! ik kom!

4. Zoo als ik ben — Gij neemt mij aan,

Om mij van zonde en schuld te ontslaan, Op Uw belofte durf ik staan.

O, Lam van God! ik kom !

Sluiten