Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4:3 ZIE OP JEZUS EN LEEF.

LXI.

1. T7 OM, o zondaar, met uw leed, IV Zie en leef! Zie en leef!

Zie op 't geen uw Heiland deed,

Zie en leef!

Zie op 't Lam voor u geslacht,

Zie en leef! Zie en leef!

Hoor Hem roepen: „'t Is volbracht <'• Zie en leef!

KOOR.

Jezus stierf voor u aan 't bout,

En zijn dood is uw behoud !

Op Zijn zoenbloed dan vertrouwd I Zio en leef!

2. Schoon onwaardig, gansch bevlekt,

Zie en leef! Zie en leef!

Zie Hem, die uw schuld bedekt,

Zie en leef!

Lang reeds waart ge in satans macht,

Zie en leef! Zie en leef!

Jezus geeft verlossingskracht,

Zie en leef!

S. Schoon gij ver zijt afgedwaald,

Zie en leef! Zie en leef!

Jezas heeft 't rantsoen betaald,

Zie en leef !

Hoor Hem roepen: „Kom tot Mij lss

Zie en leef! Zie en leef!

„Wie dan wil die kome vrij,"

Zie en leef!

44 HIJ BOEPT U.

LXII.

1. T~\E dierbre Heiland IJ Roept zondaars nu !

Schoon vaak verworpen Nochtans roept Hij u.

Sluiten