Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. God spreekt, die God die nimmer liegt:

Geen twijfel meer, dien 'k duid. 'k Geloof Zijn woord, dat nooit bedriegfeJezus redt mij nu !

3. 't Is niet mijzelv', waarop ik bouw.

Ik weet waar dit mij voert;

'k Zie uit mij zelv' op Jezus trouw.

Jezus redt mij nu!

4. Hard dringt de vijand op mij aan,

In mij is gansch geen kracht;

Toch mag 'k als overwinnaar staan,

Jezus redt mg nu !

5. Wat nood de toekomst brengen mag,

Zijn liefde zal 't voorzien,

Van uur tot uur den ganschen dag,

Jezus redt my nu!

8. Waarom getwijfeld? Hij die stierf,

Draagt thans de gloriekroon;

Hij is 't die alle macht verwierf,

Jezus redt mij nu!

7. En eens, als in de paarlen-poort

Ik aan Zijn voeten val,

Dan klinkt mijn loflied altijd voort:

Jezus redt mij nu!

4S DIT DEED IK VOOR IJ, WAT DEED1

GIJ VOOR MIJ.

LXVI.

1. II/TlJN leven gaf ik vrij iVL Opdat gij leven zoudt;

'k Gaf alles op voor u ;

Mijn dood is uw behoud.

Mijn leven gaf ik vrij Voor u — wat gaaft gij Mij ?

% Ik leefde op aard' voor u In lijden en in wee,

Opdat ge in eeuwigheid

Mijn vreugd geniet vree Mijn leven gaf ik Vrij; —

Gaaft gij één uur voor My ?

Sluiten