Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steeds juich in 't heil door U volbracht En U verheerlijk door mijn zang.

Koor na het laatste vers.

Gg leert mij waken, bidden, Heer,

Gij geeft mij vreugde meer en meer.

Dag van heil, zalig zoet,

Ik ben verlost door Jezus bloed.

^ ONZE BESTE VRIEND.

LXXXVI.

W?fcn V1'ien(l is onze Jezus,

y V Die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem»

Altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

Dikwijls drukt ons zonde neer,

Juist omdat we 't al niet brengen, In 't gebed tot onzen Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,

Dat ons hart in 't strijduur beeft,

Gaan wij dan met al ons strijden Tot Hem, die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer weze®,

Dan Hij, die ons lijden draagt ?

Jezus wil ons ook genezen;

Hij alleen is 't, die ons schraagt.

3. Zijn wij zwak, belast, beladen

En terneêrgedrukt door zorg,

Dierbre Heiland! onze Toevlucht!

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten,

Gaan wij biddend tot den Heer;

In Zijn armen zijn wij veilig,

Hjj verlaat ons nimmermeer.

^4: IN DE SCHUILPLAATS DES ALLERHOOGSTLX

LXXXVITI.

1. TN God is mijn schuilplaats, mijn rust, X Zoo veilig en zalig voor 't hart;

Sluiten