Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In God is mijn heil en mijn lust,

Daar zing ik beveiligd voor smart.

KOOR.

O, welk een zoete troost,

0, mijn ziel is verlieugd.

In mijn God is mijn leven,

Een eeuwige jeugd.

2. Ik vrees niet den schrik van den nacht, Den pijl, die daar vliegt bij den dag, God houdt voor Zijn kind'ren de wacht,

Geen leed dat mij naderen mag.

8. Geen plaag, die daar wandelt op aard', Als duisternis 't aardrijk omhult,

Die ooit mij doet twijf'len aan Hem. Die steeds Zijn beloften vervult.

4. 't Verderf, dat er duizenden velt,

Ontroert en beangstigt mij niet.

Want Jezus leeft in m\jn gemoed,

Zijn liefde is mijn sterkte en mijn lied.

5. Tien duizenden vallen ter neer,

En liggen gedood aan mijn zij'.

Toch ben ik gerust in mijn Heer,

In God ben ik veilig en vrij.

55 PRIJST ZIJN LIEFDEMACHT.

LXXXIX.

l- TT OE zalig verlost te zijn door Jezus' bloed, li Ik werp mij nu neer in dien heiligen vloed; Van zonde en van oordeel ben ik nu ook vrij,

Mijn Jezus geeft vrede — Hij stierf ook voor rny.

K00U.

O, prijst nu Zijn liefdemacht 1 Prijst nu Zijn liefdemacht,

Prijst steeds Zijn liefdemacht,

Die ons verlost.

2. Hoe zalig verlost te zijn door Jezus' bloed,

Ik vrees nu geen oordeel meer, 'k heb goeden moad,

Sluiten