Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want die naam alléén geeft vrede; Neem Hem dan steeds met u meê.

KOOK.

Dierb're Naam, o, hoe zoet!

Hoop der aard' en hemelvreugd. Dierb're Naam, o, hoe zoet!

Hoop der aard' en hemelvreugd.

2. Neem den naam van Jezus mede, Hij alléén is 't die ons redt;

Stoort verzoeking soms uw vrede: Roep dien naam aan in 't gebed.

8. Door Zijn trouw wil Hij ons weiden, Troosten op de levensreis;

Aan Zijn liefdehand ons leiden Naar het eeuwig Godspaleis.

4. Daar, met dank'bre vreugdetonen, Zingen w' eeuwig tot Uw' eer ; Daar, daar leggen w' onze kronen, Vol aanbidding voor TJ neer.

5S DE BRON DES HEILS.

XCVII.

1. T7,R vloeit een stroom van heilig bloed, n Voor arme zondaars vrij:

Des Heilands bloed dat wond'ren doet, Gestort voor u en mij.

KOOR.

Dat bloed alléén maakt rein,

Dat bloed alléén maakt rein,

Gelooft dit, zondaars groot en klein, Dat bloed alléén maakt rein.

2. De moordenaar aan 't kruis was blij:

Voor hem vloeide ook dat bloed!

Voor hem! voor mij ! voor allen vrij J Komt, zondaars, tot dien vloed.

8. 0 Lam van God, Uw dierbaar bloed Heeft nog dezelfde kracht;

Sluiten