Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil u gansch aan Jezus wennen,

Hij is die Vriend!

Denk niet langer aan den morgen, Altijd wil Hij voor n zorgen,

Veilig zijt ge in Hem geborgen. O welk een Vriend!

4. Al nw schulden zijn vergeven. O welk een Vriend!

Al nw vijanden verdreven,

O welk een Vriend!

Al nw smart zal Hij genezep,

Voor geen dood hebt gij te vreezen, Eeuwig zult gij met Hem wezen, O, welk een Vriend!

6^ VOL VERTROUWEN.

CXI II.

1. A L mijn twijfel breng ik Jezng, _i_V Zijn belofte heb 'k gehoord. Nimmer zal Hij mij beschamen,

Ik vertrouw slechts op Zijn woord.

koor.

'k Heb vertrouwen, vol vertrouwen,

Zoet vertrouwen in Zijn woord, 'k Heb vertrouwen, vol vertrouwen, Zoet vertrouwen in Zijn woord.

2. Al mijn zonden breng ik Jezus,

Die mij rein wascht in Zijn bloed. Hg bewaart mij rein en heilig In het diepst van mijn gemoed.

3. Al mijn vreezen breng ik Jezus,

'k Heb in Hem volkomen rust. Hoe de wolken samenpakken,

Niets dat ooit Zijn liefde bluschfc.

4. Al mijn vreugde breng ik Jezus,

Hij is al wat ik begeer,

Met en in Hem heb ik alles,

Ea mijn ziel verlangt nieis meer.

Sluiten