Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b Wat ik heb dat geef ik Jezus,

Heel mijn lichaam, ziel en geest»

Hier op aard' en als ik eenmaal Deel in 's hemels vreugdefeest.

ÖO KOÜ, O ZONDAAR.

CXV.

1. ~T7~ OM, arme zondaar, o kom nu,

Jlv. Tot Hem, die al uw schuld vergeeft, Tot Hem, die leeft en stierf voor u En ook voor u verlossing heeft.

O zondaar kom, kom nu, kom nu,

Hier is verlossing, ook voor u.

2. Verlaat uw zonde en doe het nu,

Ver zijt gij afgedwaald van Hem.

Daar is geen rust, geen troost voor u Zoo gij niet weerkeert op Zijn stem. O zondaar kom, kom nu, kom nu,

De stem uws Heilands roept ook u.

3. O wacht niet langer, maar kom nu,

Zink niet in moedeloosheid neer.

Hier is volkomen heil voor u,

Werp slechts uw lasten op uw Heer. O zondaar kom, kom nu, kom nu,

Hij droeg de zonden, ook voor u.

4. O keer dan, keer terug naar huis,

Daar wacht het Vaderhart op u,

Ontruk u aan het aardsch gedruisch, En hemelvreugd begint reeds nu.

O zondaar kom, kom nu, kom nu, En 's hemels vreugd' begint voor u.

5. Geliefde, toef dan langer niet,

Blyf niet meer in de verte staan. En d'englen heffen 't vreugdelied,

Ook over uw terugkomst aan.

O zondaar kom, kom nu, kom nu, En 't eng'lenkoor juicht over u.

4ii den llemel zal uieti komen dat ontreinigt

Sluiten