Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij verzekerden, dat zij ook ginds niet eensklaps alles begrepen hadden wat zij aanschouwden, en nog altijd ontdekkingen deden van nieuwe wonderen en verborgenheden in kennis, waarvoor zij vroeger niet rijp waren geweest. Geen onrustig jagen dus om alles te verklaren of te begrijpen; onze kennis der waarheid wast met onze inwendige vatbaarheid voor licht en liefde en oneindig is de leerschool, grenzeloos het verschiet, eindeloos de leerstof, zoowel als de versterking en ontwikkeling onzer vermogens. Veel konden zij zeggen, veel mochten zij ons openbaren, maar niet alles, omdat het niet in menschelijke woorden en denkvormen kon aangebracht worden, zonder geheel te ontaarden en onjuiste voorstellingen bij ons op te wekken. Gedurig werden wij gewaarschuwd voor de geesten, die voorgeven de geschiedenis der oudste volkeren ons te kunnen mededeelen, of die belooven alle geheimen der wording te openbaren en het scheppingswonder te ontsluieren, ja, het wezen der Godheid te onthullen.

Hoe meer mijne krachten toenamen, zoo te zeldzamer en korter waren de bezoeken van die onzichtbare vrienden,welke mijne verpleging en genezing stap voor stap totin de kleinste bijzonderheden geregeld hadden, en zij maakten plaats voor geheel andere, deels vrienden en verwanten van mij zelve of het Medium, deels ook geheel onbekenden, en dat wel van allerlei gehalte, zoodat er zich al spoedig ver over de honderd verschillende individualiteiten gemanifesteerd hadden. Onze bestendige bezoekers konden wij bijna allen herkennen aan de eigenaardige wijze van doen, hetzij ze zich door kloppingen met het planchet of door schrift of op andere wijze openbaarden.

Ik kan echter dit gewichtig tijdperk van mijn leven niet

Sluiten