Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart drukken; maar uwe zwakke levensdraad zou gevaar loopen te breken. Wy komen om u te helpen en te sterken; verg dus niet meer van ons."

Hoeveel uitgestrekter het vermogen der geesten is om op grootere afstanden waar te nemen en te werken, bleek mij treffend door het volgende kleine voorval. Mijne lieve vriendin had mij aangezegd, dat het tijdperk, waarin zij speciaal als mijn beschermengel was opgetreden, ten einde spoedde en zij zich niet langer zoo uitsluitend met mij mocht bezig houden, omdat ik die hulp niet meer zoo noodig had en haar een werk van groote verantwoordelijkheid was opgedragen. Ik behoefde echter niet te vreezen dat zij mij daarom vergeten of uit het oog verliezen zou, of dat zij niet voelen zou, wanneer ik hare nabijheid behoefde. Op zekeren morgen viel er iets voor, dat mij groote smart veroorzaakte, een lijden waartegen ik niets vermocht dan het geduldig over mij heen te laten gaan en zooveel mogelijk mijne kalmte te bewaren, opdat het pijnlijke der ontmoeting mijn gestel niet te zeer schokken zou. Mijn Medium wist niets hoegenaamd van die zaak en wij begonnen als naar gewoonte onze avondzitting, niets anders verwachtende dan de gewone begroeting van een bloedverwant van het Medium, die ons veel nabij was. Maar neen, de zeer karakteristieke kenmerken van mijne vriendin P. troffen ons al aanstonds.

„Ja, ik ben gekomen, lieve Elise, was het, ik weet dat gij bijzondere vertroosting noodig hebt. Ik heb al de bitterheid met u gevoeld in de onwaardige bejegening u aangedaan. Gij hebt u goed gehouden; uwe kalmte heeft u voor instorten bewaard."

„Zijt gij hier dan bij mij geweest?"

„Neen, ik kon niet persoonlijk aan uwe zijde staan, dat ■was niet noodig; gij zijt nu sterk genoeg; maar ik weet

Sluiten